Sunday, September 11, 2011

כלי בידי המחאהממיצג שמעיד על תסכול, הפכה המערכת לכלי שמאפשר לבנות את הכלים להמשך המחאה!
שלב א- הצענו, בעזרת מערכת המוטות, דרך נוספת להבין את המציאות שבה אנו חיים - קושי לשרוד כלכלית ואמון מועט באלה שנמצאים במוקדי הכוח. כולנו הרגשנו את העול ההולך וגדל וכולנו יחד יצאנו לרחוב כדי לזעוק. ביום שאחרי, רבים הבינו שהגיע הזמן גם לפעול.
שלב ב - המערכת ניתנה לפעילים בשדרת רוטשילד לטובת שימושים כגון תיחום, אכסון, תשתית להצבת אלמנטים וכו. מי היה שם כדי לפעול, לשנות, להגדיר ולאלתר? עץבעיר, מגמה ירוקה, החווה האקולוגית מנהלל וכל מי שהתנדב לעזור ולפרגן.
שלב ג - .... מממ.... יש לכם רעיונות? אנחנו מקשיבים!

No comments:

Post a Comment