Thursday, May 26, 2011

על המערכת המוצעת


בהצעה זו, “המזוודה" המדוברת היא למעשה מערכת פשוטה וזולה של מוטות עץ מחוררים (המוטות עשויים עץ גושני, 5 ס"מ עם קדח 11 מ"מ כל 5 ס"מ) שניתן לחברם יחד למבנים קונסטרוקטיביים חופשיים ולהוסיף אליהם אלמנטים חיצוניים על פי הצורך. בעזרת המוטות יכול הדייר\פולש ליצור סביבת מחיה אישית המותאמת לצרכיו ולעדכנה בקלות בהתאם לחלל בו הוא נמצא. כאשר עולה הצורך (גילוי\פינוי) ניתן להרכיב מהמוטות הללו יחידה ניידת להעברת המטלטלים לחלל הבא.

המערכת מבוססת על מערכת בניה שפותחה בשנות השבעים תחת השם:
KEN ISAACS ע"י GRID BEAM
Phil and Richard Jergenson ומאוחר יותר הלכה ושוכללה ע"י
בהוויתה המערכת מעודדת יצירה, עדכון, התערבות וביטוי אישי. בזכות אופיה הצנוע, חומריה הפשוטים וקלות ההרכבה, מציעה המערכת נגישות גבוהה עבור תושבים במעמד סוציו-אקונומי נמוך כמו גם עבור אלה מאיתנו שחסרים קישורים טכניים. מכיוון שהקונסטרוקציה מסוגלת לשאת את עצמה, היא אוטונומית בחלל ללא הצורך להתחבר לקירות קיימים (קידוחים,תליה), וכך לא משאירה סימן לאחר הפירוק.
בפרויקט הנוכחי אנו מציעים להרחיב את יכולת התפקוד של המערכת המקורית ולהופכה לכלי אלטרנטיבי למחייה בעתיד הקרוב.


עוד על המערכת ניתן למצוא באתר המפתחים

No comments:

Post a Comment