Saturday, May 28, 2011

התרחיש

ההצעה הנוכחית מקדמת את התרחיש המדובר, שבו חלק מתושבי המטרופולין תל אביב-יפו ב 2025 יפנימו את אי יכולתם להתמודד "חוקית" עם שוק הדיור המקומי וימצאו כלים מבוססים ואיכותיים להשמשת חללים מוקפאים (אשר תחשב כפלישה בניגוד לחוק). כלים אלה ישמשו בנוסף גם ככלי לביטוי דפוסי חשיבה ומחייה אידאולוגיים. ניתן לדמיין שמציאות של דייר שכזה תכלול תרחיש מעגלי ברור:
1. מציאת מרחבים מוקפאים- בניינים נטושים.
2. מעבר המיטלטלים למרחב המוקפא
3. פריקת תכנים אישיים, סידור החלל
4. מחיה לאורך תקופה ארוכה ככל האפשר (סביר להניח שלא תארך מעל 30 יום – זמן
פינוי מקסימלי של דייר פולש המותר על פי חוק). חיפוש אחר מרחב מוקפא אחר במידה
ויתגלה מעשה הפלישה.
5. גילוי הפלישה, הפעלת מערכות אכיפה ופינוי.
6. איסוף והרכבה מחודשת של המרחב האישי ל"מזוודה" ומעבר לחלל המוקפא הבא....

מכיוון שחללים מוקפאים יהיו לרוב חסרי תשתיות (מים, ביוב, אנרגיה), הדייר\פולש יאלץ למצוא חלופות שאינן תלויות במקום ורשר להן מידת השפעה מינימלית (מרחבית ואקולוגית):
מים- ניתן יהיה להתחבר לברז מים של שכן, תוך יצירת הסדר כלכלי כזה או אחר (כפי שנעשה כיום בדירות מפוצלות או כפרים ערביים). החיבור יכול להתבצע ע"י שירשור כבל גומי מנקודת המים החיצונית למקום המיועד לו בחלל הזמני (ניתן ליצור ברז פשוט ע"י כיפוף או פתיחת הצינור).
ביוב- הדייר\פולש יעשה את צרכיו בשיטה המסורתית – שימוש בסיר לילה. את תכולת הסיר ניתן יהיה לרוקן בנקודת הביוב הקרובה (ג'ורה) או בערימת קומפוסט נסתרת.
אנרגיה- שימוש בלוחות סולריים קטנים וניידים יפתור את בעיה אספקת החשמל לחלל. האנרגיה המתקבלת תאוחסן בסוללה (יחידת האנרגיה\"קופסה שחורה”) ותאפשר שימוש בגופי תאורה ומכשירי חשמל בעת הצורך. הפנלים הסולריים יוצבו בתוך החלל, בגישה לאור השמש – וזאת במטרה להקטין את אפשרות הגילוי של הדייר\פולש.
בישול- הדייר\פולש יסתפק באוכל טרי (לרוב צמחוני) המצריך עיבוד מינימלי – צורת החיים האקולוגית והזולה ביותר.
במידה ויעלה הצורך (או החשק) בתבשילים מורכבים יותר, ניתן יהיה להשתמש בתנור סולרי קטן שיוצב גם כן בתוך החלל ולצד הפנלים הסולריים.

No comments:

Post a Comment